MODLITWA SYNODALNA

DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, * ogarnięci Bożą Miłością * oddaliście życie dla Chrystusa, * świadcząc o prawdzie Ewangelii. *  Niech  Wasze  wstawiennictwo  nam  wyprosi  *  dar  Ducha i łaskę przemiany, * aby zbawcza moc Chrztu świętego * kierowała naszą służbą w Kościele. * Pomóżcie nam zachować czujność, * wypraszajcie łaskę modlitwy, * i wspierajcie w składaniu świadectwa. * Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących * i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.  *  Niech  Wasza  odwaga  *  pociągnie  małodusznych  i umocni słabych, * a wszystkich uwolni od lęku * przed mocami ciemności i potęgami tego świata. * Waszemu wstawiennictwu powierzamy   *    Synod    Zielonogórsko-Gorzowskiego    Kościoła,    * by gorejące pochodnie Męczenników * prowadziły go ku nowymczasom.

* Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, * pochyli się nad naszą słabością * i obdarzy łaską nawrócenia, * a zebrany na Synodzie Kościół * zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, * który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.