Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
871659

Dzisiaj jest

wtorek,
20 października 2020

(294. dzień roku)

"Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. informuje i przestrzega przed działalnością oszustów metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”, przypominając, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie gotówki i nie angażuje obywateli w akcje zatrzymania przestępców. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom nieznanym ani udzielać informacji przez telefon o miejscu ich przechowywania, o kontach bankowych czy hasłach. Nie należy też wpuszczać nieznanych osób do mieszkania czy podpisywać umów. Wszelkie transakcje powinny być zawierane w siedzibie firmy. W każdej sytuacji budzącej nasze podejrzenia powinniśmy kontaktować się z Policją pod nr alarmowy 112. Pełna treść apelu Policji dostępna jest na tablicy ogłoszeń". 

 

 

 

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego

 

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

 

 

 

Etap III – Odnowa

 

 

 

Wprowadzenie

 

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

 

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych[1] przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

 

 

 

Realizacja etapu III

 

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:

 

·      W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).

 

·      Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).

 

·      Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

 

 

 

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

 

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

 

 

 

1.   Katecheza parafialna

 

a)   Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).

 

b)  Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

 

c)   Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.

 

d)  Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. – Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

 

 

 

2.   Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

 

 

 

a)   Eucharystia

 

·      Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.

 

·      Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.

 

·      Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

 

·      Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.

 

·      Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.

 

·      Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.

 

·      Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.

 

·      Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.

 

b)  Pokuta i pojednanie

 

·      W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.

 

·      Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

 

 

 

c)   Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych

 

·      Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.

 

·      Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

 

 

 

d)  Małżeństwo

 

·      Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

 

·      Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

·      Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

 

 

 

e)   Pogrzeb

 

·      Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

 

 

 

3.   Obchody Bożego Ciała

 

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

 

·      zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,

 

·      zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

 

 

 

Wykorzystać można także następujące propozycje:

 

·      Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.

 

·      W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

4.   Kuria i urzędy parafialne

 

·      Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.

 

·      Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.

 

·      Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

 

 

 

Zakończenie

 

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 30 maja 2020 r.

 [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 964.

 

Parafialny Zespół Caritas

Celem PZC jest mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do  praktykowania modlitwą, słowem i czynem, stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, organizowanie i świadczenie tej pomocy  potrzebującym. Środki na działalność charytatywną  pozyskujemy z ofiar do skarbony 1 zł dla ubogich,  znajdującej się w kościele oraz wpłat na konto PZC: Parafialny  Zespół Caritas przy Parafii p.w. św.  Hieronima , ul. Kolbego1, 67-115 Bytom Odrzański, nr konta: 03 9674 0006 0010 0024 4114 0001

Tych, którzy chcieliby wpłacać systematycznie  jakąś kwotę (może być niewielka) prosimy o dopisek: Grono Wspierające Ubogich.

Przypominamy również, że w obecnej sytuacji pandemii, jesteśmy gotowi, aby pomóc osobom samotnym lub będącym na kwarantannie w załatwieniu koniecznych spraw. Kontakt pod numerem telefonu: L. Sietkiewicz 781 449 848.

XII Tydzień Biblijny

Materiały na:www.ubiblijnieni.pl oraz na stronie www.zgg.gosc.pl.

Świece Caritas na stół wielkanocny

Parafialny Zespół Caritas zachęca  do zakupu Świecy na  Stół Wielkanocny. Świece w cenie 15 zł do nabycia w zakrystii oraz w Kwiaciarni Rosa /ul. Kościelna 1 /. Dochód ze sprzedaży  świec przeznaczony będzie na pomoc ludziom starszym, schorowanym oraz na pomoc dzieciom z Rwandy, którymi na codzień opiekują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Z góry dziękujemy - Warto Być Dobrym.

Modlitwa na czas epidemii

 

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.