Wprowadzenie nowego proboszcza

Przekazanie kluczy do kościoła parafialnego

We wtorek 1 sierpnia 2023 roku podczas Mszy świetej
o godzinie 19.00 odbył się obrzęd wprowadzenia nowego proboszcza ks. Zbigniewa Kobusa. W uroczystości wzięli udział ks. Mariusz Dudka dziekan dekanatu Kozuchów, ks. Piotr Gniewaszewski wikariusz oraz licznie przybyli parafianie.

 

Wprowadzenie nowego proboszcza

Powrót

Błogosławieństwo pokarmów w domu cz. 1

Błogosławieństwo pokarmów w domu cz. 2

Wigilijny dar serca

fot. Część przygotowanych paczek dla seniorów

Coroczna akcja ,, Wigilijne dzieło pomocy" zakończyła się sukcesem. Dzięki ofiarności naszych parafian wolontariusze przygotowali 72 paczki świąteczne. Przed świętami nadzwyczajni szafarze Komunii świętej i wolontariusze dostarczą je osobom starszym, samotnym, chorym i potrzebującym. Dzięki temu gestowi na wielu twarzach zagości uśmiech i wzruszenie. Właśnie wtedy Jezus Chrysus rodzi się w naszych sercach , gdy okazujemy naszym bliźnim miłość. Serdecznie dziękujemy za podarunki i życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!Ksiądz Proboszcz Ireneusz Łuczak odszedł do domu Ojca

fot. Archiwum kurii diecezjalnej

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że Ksiądz Proboszcz Ireneusz Łuczak 20 listopada br. zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Msza święta żałobna w naszej parafii odbędzie się w poniedziałek 23.11.2020 r. o godz. 20.00 w kościele parafialnym. 

Eucharystia będzie poprzedzona czuwaniem modlitewnym od godz. 18.30.

 

Msza święta pogrzebowa Księdza Proboszcza, odbędzie się we wtorek 24.11.2020r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Sulęcinie - rodzinnej parafii naszego Proboszcza. Czuwanie modlitewne od godz. 10.00.

 

Polecajmy Księdza Proboszcza i całą naszą parafię Panu Bogu poprzez modlitwę.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI SANITARNYMI W KOŚCIELE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 30 OSÓB. WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA PRZEZ ZAKRYSTIĘ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA.

Proboszcz

Rodzinna modlitwa za zmarłych

Modlitwa rodzinna za zmarłych

 

Listopad jest miesiącem szczególnej modlitwy za tych, którzy odeszli do Pana. Z powodu epidemii nasze życie w najbliższym czasie będzie bardziej skoncentrowane w domu. Po raz kolejny będzie to większe wyzwanie, aby odkrywać rodzinę jako Kościół domowy i praktykować modlitwę rodzinną.

Zapraszamy do posłużenie się poniższą propozycją celebracji, aby w kręgu domowym modlić się za zmarłych z rodziny i nie tylko.

 

 • Na stole przykrytym białym obrusem, ołtarzu domowym, ustawiamy krzyż i zapalone świece lub znicze oraz księgę Pisma Świętego, otworzoną na fragmencie Ewangelii, który będzie odczytany: J 14,1-6,
 • W pobliżu można też położyć wypisane na rodzinnej kartce wypominkowej imiona oraz zdjęcia bliskich zmarłych: krewnych, przyjaciół, nauczycieli, duszpasterzy i in.
 • Z pomocą rodziców dzieci mogą przygotować rodzinne drzewo genealogiczne.
 • Domowa liturgia rozpoczyna się znakiem krzyża i śpiewem pieśni „Zwycięzca śmierci”.

 

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana

Naród niewierny trwoży się, przestrasza

Na cud Jonasza. Alleluja!

 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:

„Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

Pan z martwych powstał.” Alleluja!

 

3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale,

Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość. Alleluja!

 

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,

Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:

Obcuje z nimi, daje nauk wiele

O swym Kościele. Alleluja!

 

 • Głowa rodziny prowadzi teraz modlitwę Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga… i Wieczny odpoczynek…,
 • Następnie odczytuje fragment Ewangelii: J 14,1-6.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.

Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

 

Oto słowo Pańskie

 • Teraz jeden z domowników odczytuje rozważanie, którego autorem jest o. prof. Jacek Salij OP:

 

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Najpierw Chrystus Pan jest Drogą do mnie samego. Odchodząc od Boga i od Bożych przykazań, człowiek gubi samego siebie – nie wie już, ani kim jest, ani po co żyje, ani dokąd idzie. Dopiero dzięki Chrystusowi człowiek może siebie odnaleźć.

Jest również Chrystus Pan Drogą do moich bliźnich. Im mocniej trzymam się Chrystusa, tym bardziej wyzwalam się z egoizmu i z różnych form miłości niedojrzałej lub zdeformowanej, tym lepiej rozumiem prawdziwą miłość bliźniego. Chrystus jest moją Drogą do bliźnich, bo uczy mnie bezinteresowności, poświęcenia, szacunku dla każdego człowieka; uczy, żeby nie szukać pierwszego miejsca, a władzę traktować jako służbę.

Jest wreszcie Chrystus naszą Drogą do Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest samym miłosierdziem i że naszymi grzechami zadajemy Mu ból. To tylko mocą Jego łaski możemy dostąpić ich odpuszczenia i przybliżyć się do Boga, a nawet otrzymać udział w jego Boskiej naturze i stać się Jego dziećmi.

Również Prawdą jest Chrystus Pan w tych wszystkich wymiarach. Dopiero dzięki Chrystusowi możemy do końca poznać prawdę o sobie samych i o naszych bliźnich oraz prawdę o Bogu. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat – mówi Chrystus Pan przed Piłatem – aby dać świadectwo prawdzie”. Tej prawdzie, że Bóg nie przestał nas kochać, mimo że my staliśmy Mu się obcy. I tej prawdzie, żeśmy wezwani do życia wiecznego. I tej prawdzie, że w naszym życiu zawsze może zwyciężyć dobro, bo zło nigdy nie jest aż tak potężne, żebyśmy kiedykolwiek musieli mu służyć.

Chrystus Pan jest nie tylko Drogą i Prawdą, jest również Życiem.

W Apostole Pawle był On Życiem aż tak wszechogarniająco, że mógł on wołać: „Żyję ja, ale już nie ja żyję, bo żyje we mnie Chrystus”. Jest On naszym Życiem, jeśli karmimy się Jego słowem i spożywamy Jego Ciało. Jest On naszym Życiem, jeśli otwieramy się na jego Ducha i szukamy Jego miłości.

Na koniec zauważmy jeszcze jedno: Kiedy już dojdziemy do życia wiecznego, Chrystus Pan przestanie być naszą Drogą. Ale naszym Życiem będzie On na wieki.

 

·         Teraz następuje modlitwa za zmarłych. Przy poszczególnych stacjach wspomina się imiona zmarłych z pomocą rodzinnej kartki wypominkowej. Stacje mogą prowadzić dorośli i dzieci.

 

STACJA I – ZA ZMARŁYCH KAPŁANÓW 

 

Prowadzący: Módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów, za zmarłych Braci i Siostry zakonne, (szczególnie za N.N.) 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

 

P. Boże, który obdarzyłeś naszych braci godnością biskupią lub kapłańską i dałeś im udział w kapłaństwie Apostołów, spraw, prosimy, aby zostali na wieki włączeni do ich społeczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen. 

 

 

 

 

STACJA II – ZA ZMARŁYCH RODZICÓW (DZIADKÓW)

 

P. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i dziadków, (szczególnie za N.N.). 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

 

P. Boże, który kazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi rodzicami, odpuść im grzechy i nagradzaj ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen. 

 

STACJA III – ZA ZMARŁYCH KREWNYCH I PRZYJACIÓŁ

 

P. Módlmy się za zmarłych naszych braci i siostry, dzieci, współmałżonków, krewnych, rodziców chrzestnych, wychowawców, przyjaciół, (szczególnie za N.N.). 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

 

P. Boże, nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i wychowawców. Serdecznie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam udzielone i przyjął ich do błogosławionej społeczności Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

STACJA IV – ZA POLEGŁYCH I OFIARY WOJNY

 

P. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, zmarłych w obozach zagłady, łagrach i więzieniach, ofiary ostatnich wojen. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

STACJA V – ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

 

P. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, których groby znajdują się na cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, których wiarę jedynie zna Bóg, i o których zawsze Matka-Kościół pamięta w modlitwach. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

 

P. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

 

 

 • Teraz odmawia się lub śpiewa antyfonę:

 

P. Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje, na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo.

 

 • Celebracja kończy się znakiem krzyża świętego i wezwaniem:

 

P. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

 

 • Teraz wypada zorganizować rodzinny wieczór wspomnień o bliskich zmarłych, któremu towarzyszyć może oglądanie zdjęć oraz przybliżanie dzieciom drzewa genealogicznego rodziny.
 • Rodzinną kartkę wypominkową przy najbliższej okazji zanosi się do kościoła, w którym prowadzona jest parafialna modlitwa za zmarłych.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej

 

DEKRET

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

 

 

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

 

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

 

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 

 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

 

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

www.rozaniecdogranic.pl

Bierzmowanie w naszej parafii 08.10.2020

Parafialny Zespół Caritas

Celem PZC jest mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do  praktykowania modlitwą, słowem i czynem, stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, organizowanie i świadczenie tej pomocy  potrzebującym. Środki na działalność charytatywną  pozyskujemy z ofiar do skarbony 1 zł dla ubogich,  znajdującej się w kościele oraz wpłat na konto PZC: Parafialny  Zespół Caritas przy Parafii p.w. św.  Hieronima , ul. Kolbego1, 67-115 Bytom Odrzański, nr konta: 03 9674 0006 0010 0024 4114 0001

Tych, którzy chcieliby wpłacać systematycznie  jakąś kwotę (może być niewielka) prosimy o dopisek: Grono Wspierające Ubogich.

Przypominamy również, że w obecnej sytuacji pandemii, jesteśmy gotowi, aby pomóc osobom samotnym lub będącym na kwarantannie w załatwieniu koniecznych spraw. Kontakt pod numerem telefonu: L. Sietkiewicz 781 449 848.

Modlitwa na czas epidemii

 

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.